Opptak av konferanser og meetupsBli medlemVåre vedtekter
Smidig Digitalisering: Selvorganisering, ansvar og eierskap

Når er smidig utvikling bedre?

Resultater fra forskningen på hvordan smidighet påvirker grad av suksess i IT-utvikling

10.45
Magne Jørgensen er forsker ved Simula Metropolitan, professor ved Universitetet i Oslo

Innhold: Gjennom flere undersøkelser de siste fire årene har vi avdekket sammenhenger mellom smidighet og vellykkethet i IT-utvikling. Faktorer som synes å bety mye for hvor godt smidige prosjekter lykkes inkluderer kontrakttype, kundeinvolvering, prosesser for nyttestyring, leveransehyppighet, autonomitet i team, prosjektstørrelse, fleksibilitet i leveranse og grad av kravendring. Vi finner også sammenhenger der smidige prosjekter ikke lykkes bedre, men heller ikke dårligere, enn ikke-smidige prosjekter. Presentasjonen går gjennom funnene og gir anbefalinger.

I tillegg til å være forsker og professor jobber Jørgensen som rådgiver hos Scienta. Han er svært interessert i IT-ledelse og styring og har forsket på prosjektplanlegging, leverandørvalg, utviklings-prosesser og kontraktsformer. Sitter i digitaliseringsrådet.

Tilbake til programmet