Opptak av konferanser og meetupsBli medlemVåre vedtekter

Våre sponsorer

smidig.no drives uten profitt utelukkende basert på frivillig innsats. Har du lyst til å sponse Smidig?

Se vår sponsorpakke
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig årsmøte 2024

May 28, 2024
Digitalt (lenke sendes til påmeldte før møtet)

           

Dette er en invitasjon til Smidig sitt årsmøte 2024. Alle som har meldt seg inn i Smidig kan komme i årsmøtet. Årsmøtet blir avholdt digitalt tirsdag 28. mai kl. 18.00. Lenke til deltakelse kommer med endelige årsmøtedokumenter en uke før møtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til kontakt@smidig.no innen tirsdag 14. mai 2024 kl. 23:59.

Dersom du ønsker å delta på årsmøtet, må du melde deg på innen  21. mai kl. 23.59 via vårt medlemssystem (SmartOrg.no).

Vi sender ut endelig dagsorden med innkomne saker 21. mai 2024.

Saksliste

 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere protokollen.
 2. Godkjennelse av regnskap og årsberetning.
 3. Gjennomgang av budsjett.
 4. Valg av styre, valgkomité og revisor.
 5. Vedtektsendringer.
 6. Andre saker som er meldt inn til årsmøtet.

Gjeldende vedtekter for Smidig finner du på vår hjemmeside: https://www.smidig.no/smidig-vedtekter

Vi håper å se deg!

Med vennlig hilsen,
Styret i Smidig

 

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig Digitalisering 2024 - Ledelse i tverrfaglig samarbeid

May 13, 2024
Oslo Kongressenter

Konferansen er avholdt med 300 påmeldte. Alle innleggene samt paneldebatten kan du når som helst se her: https://vimeo.com/showcase/11163324

Verden beveger seg stadig raskere i ulike retninger og både private og offentlige virksomheter trenger å bli mer tilpasningsdyktige.

For å mestre en slik virkelighet er tett, tverrfaglig samarbeid og raskere sykluser en nødvendighet - men hvordan styre og lede under slike forhold? Dette vil vi forsøke å kaste lys over på denne konferansen.

Bjarte Bogsnes kommer for å snakke om Beyond Budgeting - styringssystemet laget for å mestre usikkerhet og som er basert på tillit og autonomi. Hvordan kan man unngå å låse handligsrommet i rigide budsjett- og strategiprosesser?

Rune Ulvnes kommer for å snakke om ledelsesprinsipper etter Tight-Loose-Tight (TLT) og belyse hvordan moderne styring må fokusere på klare effektmål, la kompetansen få bruke sin problemløsningsevne, samtidig som vi lærer hvilke gevinster vi har fått i forhold til våre brukere eller kunder.

I tillegg kommer:
Roar Olsen, Kaia Roquist, Una Aamodt Mathisen, Liv Oftedal Rossow, Kristin Wulff og Kristian Gravdal.

Kommer du?

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig UNconference 2023

Nov 27, 2023
Rebel Universitetsgata 2, 0164 Oslo

Velkommen til årets beste Smidig-happening - 2 hele dager med full fokus på smidig.

Hvis du virkelig vil grave deg ned i problemstillinger innen smidig sammen med andre likesinnede får du her en unik mulighet. Det kommer garantert en blanding av erfarne og nybegynnere - alle med spørsmål og temaer de gjerne vil dele og drøfte med andre.

Har du ikke vært med på UnConference før? Det fungerer kort fortalt slik at vi sammen lager agendaen på morgenen begge dager og så kjører vi parallelle sesjoner der du deltar på det som interesserer deg mest. Oppsummering på slutten av dagen.

Agenda Dag 1
8.30 - 09.00: Registrering
09.00 - 10.00: Vi lager programmet
10.00 - 12.00: Gruppesesjoner
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 16.30: Gruppesesjoner
16.30 - 17.00: Oppsummering
17.00 - ... : Mat, drikke og annet gøy  
Agenda Dag 2
09.00 - 10.00: Vi lager programmet
10.00 - 12.00: Gruppesesjoner
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 15.00: Gruppesesjoner
15.00 - 16.00: Oppsummering / retrospective

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig årsmøte 2023

Jun 14, 2023
Digitalt (lenke sendes til påmeldte før møtet)

Alle medlemmer i Smidig kan komme i årsmøtet, som skjer digitalt onsdag 14. juni kl. 18.00

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til kontakt@smidig.no innen onsdag 31. mai 2023 kl. 23:59.

Påmelding seinest fredag 9. juni kl. 23.59 via vårt medlemssystem (SmartOrg.no).

Vi sender ut endelig dagsorden med innkomne saker og deltakerlenke 7. juni 2023.

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig Digitalisering 2023 - Tillit og samarbeid over styring og kontroll

Apr 25, 2023
Oslo Kongressenter

Arrangementet er over, men opptak av foredragene ligger på https://vimeo.com/showcase/10356300

Offentlig sektor er fremdeles ikke spesielt godt rigget for smidig. Raske beslutninger, kontinuerlig læring og forbedring må kjempe mot sentralisert anskaffelsesregime, risikovegring og byråkratisk målstyring. Men dette forhindrer ikke spydspisser som Nav, Politiet og Oslo Origo å jobbe utrettelig for å endre betingelsene. Og de lykkes - selv om det fremdeles er langt igjen.

Den britiske organisasjonspsykologen og forfatteren John Seddon kommer for å snakke om Beyond Command and Control!

Dessuten kommer

 • Catherine Janson (Politiet)
 • Nils Brede Moe (SINTEF)
 • Audun Fauchald Strand og Truls Jørgensen (NAV)
 • Christin Gorman (Kodemaker)
 • Andrea Altier (selvstendig)
 • Stian Norløff (Cyberforsvaret)
 • Robert Steen (tidl. Oslo kommune)

Så da kommer vel du og da?

Foto fra Smidig Digitalisering 2019
Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig årsmøte 2022 - 21. juni

Jun 21, 2022
Digitalt

Årsmøtet i Smidig blir avholdt digitalt 21.06.2022 kl 19.00 - 20.00. Dersom du ønsker å delta på årsmøtet må du være medlem av Smidig. Du blir medlem via påmelding til våre betalbare arrangementer (Smidig UnConference 2022) eller innmelding her. For påmelding til årsmøte og stemmerett må du sende en mail til kontakt@smidig.no innen 07.06.2022. Ønsker du å ta opp en spesiell sak på årsmøtet? Send inn saker innen 07.06.2021 til kontakt@smidig.no. Vi sender ut endelig dagsorden med innkomne saker til de påmeldte innen 14. juni 2022.

Vi håper å se deg!!

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig UNconference 2022

Apr 27, 2022
Rebel Universitetsgata 2, 0164 Oslo

Kjære alle sammen!

Det er en glede å kunne informere om at vi endelig kan invitere til Smidig Unconference 27-28 april på Rebel i Oslo. Møt dine likesinnede smidigvenner irl :) Dette vil du ikke gå glipp av!

Program

Agenda Dag 1
8.45 - 09.00: Registrering
09.00 - 10.00: Vi lager programmet
10.00 - 12.00: Gruppesesjoner
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 16.30: Gruppesesjoner
16.30 - 17.00: Oppsummering
17.00 - ... : Mat, drikke og annet gøy  
Agenda Dag 2
09.00 - 10.00: Vi lager programmet
10.00 - 12.00: Gruppesesjoner
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 15.00: Gruppesesjoner
15.00 - 16.00: Oppsummering / retrospective

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Vi feirer at Agile Manifesto fyller 20 år

Feb 11, 2021
Digitalt

Stor dag! Vi starter det hele med selveste Alistair Cockburn som var sentral i arbeidet med manifestet. Vi oppsummerer også de siste 20 årene, ser på hvor vi står i dag og kikker litt inn i krystallkula

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

UTSATT Smidig Digitalisering 2020: Tema TILLIT  

May 20, 2020
Oslo Kongressenter
SmidigDig 2019 Oslo Kongessenter
Fra SmidigDig 2019

Den britiske organisasjonspsykologen og forfatteren John Seddon kommer!

Her kan du se et intervju med John Seddon

Programmet begynner å ta form - også i år med en god blanding av forskning, caser, privat og offentlig

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

UTSATT: Generalforsamling 2020 (Opprinnelig dato 16. mars 2020)

Mar 16, 2020
Sted annonseres

SMIDIGKONFERANSENS ÅRSMØTE 2020 UTSATT: Det blir ikke årsmøte mandag 16. mars 2020. Vi kommer tilbake med ny dato for årsmøtet så snart som praktisk mulig.
Nåværende styre i Smidigkonferansen har i dag enstemmig besluttet å utsette årsmøtet til et senere tidspunkt. Bakgrunnen for utsettelsen er situasjonen med spredning av korona-viruset, helsemyndighetenes råd for begrensning av smittespredning, og alle de praktiske implikasjonene dette medfører for gjennomføring av møtet.

 • Vi har fått melding fra medlemmer, styremedlemmer og andre som av arbeidsgiver eller andre er pålagt restriksjoner mot å reise eller delta fysisk i møter og forsamlinger.
 • Vi står for øyeblikket uten lokaler til å avholde møtet etter at opprinnelig lokale er stengt på ubestemt tid under koronautbruddet.
 • Å arrangere et tilfredsstillende årsmøte med videostrømming og fjernavstemning krever mer planlegging og «rigg» enn det styret og valgkomiteen har kapasitet til nå kun dager før møtet.

Vi beklager å måtte utsette årsmøtet, men ber om forståelse for dette. Vi kommer tilbake med ny informasjon så snart vi kan.

Smidigkonferansen vokser, og trenger flere frivillige.

Smidigkonferansen har de siste år gjennomført en snuoperasjon, og når ut til stadig flere. I 2019 gjennomførte vi to konferanser og 9 meetups, og 2020 ser ut til å bli et enda mer aktivt år.

Bak Smidigkonferansen står mange frivillige som blir godt kjent på tvers av selskaper og sektorer, og vi vil gjerne ha fler med oss for å styrke arbeidet. Dersom du har deltatt på et av våre betalbare arrangement de siste to år, er du derfor velkommen til å stille på vår årlige generalforsamling.

Du får stemmerett ved å sende mail til kontakt@smidig.no innen 2. mars 2020.

Generalforsamlingen finner sted rett etter Meetup på Teknologihuset.

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidigkonferansen 2019

Nov 4, 2019
Oslo

AVHOLDT

Kom på årets beste anledning til å videreutvikle smidig-ferdighetene! Lurer du på noe? Har du erfaringer å dele? Vil du teste ut nye ideer? Vi du knytte kontakter og utvide nettverket? Dette er eventet for deg!

Smidig2019 er en UnConference og blir basert på Open Space der vi starter begge dager med å lage programmet for dagen. Kort fortalt er dette en konferanse der programmet blir formet av deltakerne - på konferansen. Det er en form for selv-organisering. Vi starter begge dager med en markedsplass der deltakerne foreslår noe de vil snakke, spørre om, fortelle om eller diskutere med andre. Det kommer ingen key note speakers eller foredragsholdere, bortsett fra DEG og de andre deltakerne. Det er vi sammen som lager en interessant og spennende ukonferanse. Du kan forbereder noe du vil snakke om eller noe du lurer på, eller kanskje du får en idé fra noen andres forslag. Agenda er med andre ord det som opptar oss i smidigmiljøet!

Agenda Dag 1
8.45 - 09.00: Registrering
09.00 - 10.00: Vi lager programmet
10.00 - 12.00: Gruppesesjoner
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 16.30: Gruppesesjoner
16.30 - 17.00: Oppsummering
17.00 - ... : Mat, drikke og annet gøy  


Agenda Dag 2
09.00 - 10.00: Vi lager programmet
10.00 - 12.00: Gruppesesjoner
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 15.00: Gruppesesjoner
15.00 - 16.00: Oppsummering / retrospective

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig Digitalisering 2019: Transformasjon for framtiden (avholdt)

May 27, 2019
Oslo Kongressenter

Video av innleggene finner du her: https://vimeo.com/showcase/6032689

Presentasjonene ligger på slideshare: https://www.slideshare.net/Smidigkonferansen

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig 2018: En "Unconference" for smidigfolk i hele landet

Oct 22, 2018
Oslo House of Innovation (OHOI) - Skippergata 22

Konferansen blir basert på Open Space der vi starter begge dager med å lage programmet for dagen. 

Smidig unconference er for alle som ønsker å dele kunnskap og erfaringer om smidig. Og for dere som har problemstillinger dere ønsker hjelp til. Smidig 2018 er for deg som vil sette en smidig agenda! Kort fortalt er dette en konferanse der programmet blir formet av deltakerne - på konferansen. Det er en form for selv-organisering. Vi starter begge dager med en markedsplass der deltakerne foreslår noe de vil snakke om eller spørsmål de ønsker å diskutere. Det kommer ingen key note speakers eller foredragsholdere, bortsett fra DEG og de andre deltakerne. Det er vi sammen som lager en interessant og spennende unconference. Du kan forbereder noe du vil snakke om eller noe du lurer på, eller kanskje du får en ide fra noen andres forslag. Agenda er med andre ord det som opptar oss i Smidigmiljøet!

Påmelding kommer snart. Følg med!

Agenda Dag 1
8.45 - 09.00: Registrering
09.00 - 10.00: Vi lager programmet
10.00 - 12.00: Gruppesesjoner
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 16.30: Gruppesesjoner
16.30 - 17.00: Oppsummering
17.00 - ... : Mat, drikke og annet gøy * 


Agenda Dag 2
09.00 - 10.00: Vi lager programmet
10.00 - 12.00: Gruppesesjoner
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 15.00: Gruppesesjoner
15.00 - 16.00: Oppsummering / retrospective

*) Sponset av DNB

Her er noen bilder fra fjorårets ukonferanse

Se programmet
Tidligere arrangement
Neste arrangement

Smidig Digitalisering: Selvorganisering, ansvar og eierskap

May 28, 2018
Oslo Kongressenter Youngs gate 21, 0181 Oslo

Fikk du ikke med deg konferansen? 

Klikk her for å se opptak

Årets tema: Selvorganisering, ansvar og eierskap

Hvordan lykkes offentlige virksomheter i ta kontroll over egen IT-utvikling og å etablere autonome, selvorganiserende team? Er dette i det hele tatt mulig under et regime som er i utgangspunktet er hierarkisk, budsjettdrevet og kontrollerende?

I samarbeid med:

Se programmet