PROGRAM 28 MAI 2018

Smidig Digitalisering: Selvorganisering, ansvar og eierskap