Se opptak fra våre meetups
UTSATT Smidig Digitalisering 2020: Tema TILLIT  

Tillitsmodellen i hjemmesykepleien

Tverrfaglige, selvstyrte arbeidslag og team i bydel Østensjø

11.40
Gunn Elisabeth Hval og Karla Robles Larsen
Tilbake til programmet