Se opptak fra våre meetups
UTSATT Smidig Digitalisering 2020: Tema TILLIT  

Paneldebatt om tillit i offentlig sektor

Salen stiller de vanskelige spørsmålene

15.00
Alle

Innlederne er i panelet

Tilbake til programmet