Vi feirer at Agile Manifesto fyller 20 år

Alistair Cockburn forteller om manifestet, hans tid i Norge og hans Heart of Agile

9.00
Alistair Cockburn
Tilbake til programmet