Vi feirer at Agile Manifesto fyller 20 år

Læring etter 10 år på barrikadene

Hva bidrar til endringer? Hjelper det å kritisere?

10.00
Christin Gorman, Kodemaker
Tilbake til programmet