Vi feirer at Agile Manifesto fyller 20 år

Krise! Heldigvis er vi smidige

Koronaen traff NAV sine IT-systemer hardt og brutalt

11.10
Audun Fauchald Strand og Truls Jørgensen, NAV
Tilbake til programmet