Opptak av konferanser og meetupsBli medlemVåre vedtekter
UTSATT Smidig Digitalisering 2020: Tema TILLIT  

Ende-til-ende smidighet i RiksTV

Hvordan tillit og åpenhet gjør det mulig

14.10
Christiane Foss og Aud Elin Omholt, RiksTV

Christiane Foss Strandkleiv

Etter 6 år som controller har hun tatt steget videre som Smidig coach. Har vært med på å innføre smidige verdier og prinsipper i økonomiavdelingen i RiksTV. Hun vil blant annet snakke om hvordan beyond budgeting gjør det mulig med dynamisk allokering og prioritering av midler på tvers av hele organisasjonen.

Aud Elin Omholt

Hjerte for inkludering og åpenhet for ansatte fra første møte med RiksTV. Hvordan sikrer vi at vi ansetter de riktige menneskene til vår organisasjon og sørger for at de blir?

Tilbake til programmet