Våre sponsorpakker

smidig.no drives uten profitt utelukkende basert på frivillig innsats.
Har du lyst til å sponse meetups, SmidigDig 2019 eller Smidig Unconference 2019?

Modell 1: Kr 10.000
Logo på Smidig.no
Roll-up på arrangementet

Modell 2: Kr 20.000
Logo på Smidig.no
Roll-up og stand på arrangementet
Gratis deltakelse for 2 personer.

Modell 3: 30.000
Logo på Smidig.no
Roll-up og stand på arrangementet
Gratis deltakelse for 4 personer.

Avtalen inngås for 12 måneder og gjelder arrangement med påmeldingsavgift i avtaleperioden (p.t. SmidigDig og Unconference). På meetups vil vi presentere sponsorene på en slide før møtet.


Interessert?
Ta kontakt på: kontakt@smidig.no

Tilbake til hovedsiden